Pluscoaching

Pluscoaching

Er kunnen van die momenten zijn dat het op school even niet meer lukt. Plannen en organiseren van schoolwerk, motivatie om naar school te gaan of thuis of op straat tegen problemen aanlopen, en hier geen raad meer mee weten. De kans is aanwezig dat de leerling thuis komt te zitten of vroegtijdig het onderwijs verlaat. School heeft er alles aan gedaan om te ondersteunen en begeleiden, maar het lukt onvoldoende om de leerling verder te helpen. Iemand van buiten de school kan hier een rol in spelen. Het geeft dan net even een andere kijk op de uitdagingen die er op dat moment voor de leerling bestaan. Uit de praktijk blijkt het dat het inzetten van een neutrale partij positief kan werken, en dat het via deze weg vaak wel lukt de leerling te bereiken om doelen te behalen.

Met andere woorden: pluscoaching.

Pluscoaching kan worden ingezet bij leerlingen tussen de 12 en 23 jaar.  Een systeemgerichte coaching vorm met een duur van gemiddeld 4-6 maanden. Er wordt gewerkt met de (overbelaste) leerling én zijn/ haar omgeving. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling van leerlingen in kwetsbare posities om actief deel te nemen in het onderwijs.

Bij pluscoaching kan je het volgende van ons verwachten:

 • Start binnen 5 werkdagen
 • Aan deze vorm van begeleiden zijn geen kosten verbonden
 • Laagdrempelige benadering/werkwijze
 • Directe aansluiting met de doelgroep
 • Maatwerk ondersteuning in een veilige (leer)omgeving
 • Positieve, persoonlijke en oprechte aandacht
 • Flexibele werktijden (ook ’s avonds en in de weekenden)
 • Preventieve aanpak en voorkomen van schooluitval volgens het RMS-traject, in samenwerking met leerplicht
 • Observaties en bemiddeling tijdens herstelgesprekken
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid d.m.v. outreachend werk
 • Verbinden van alle betrokken (hulpverlenings-)partijen
 • Tips & Tools aan de leerling en hun netwerk voor het behalen van optimale resultaten

 

Voor meer informatie: www.plusgroep.org.

Telefoonnummer

070 4069 067

Email

info@focus-it.org

Adres

Lange Kleiweg 52 F,
2288 GK Rijswijk

Pluscoaching