Focus-IT

Wij zijn een organisatie dat zich richt op het coachen en begeleiden van leerlingen in de leeftijd tussen de 10 en 23 jaar.

www.focus-it.org

Wij vinden dat iedere leerling de passende aandacht verdient. Oprechte en optimale aandacht.

Alles wat je aandacht geeft groeit. Daar staan wij voor. Uitdagingen in het leven op eigen wijze te leren aangaan.

Wie zijn wij?

 

Wereldwijd staan onze leerlingen voor grote uitdagingen. Uitdagingen die een gezonde toekomst in de weg kunnen staan. Denk bijvoorbeeld aan de sociale druk van vrienden, de altijd-aan-in de 24 uursmaatschappij, de motivatie voor het behalen van een diploma, een instabiele (gezin) situatie, het vinden van een passende vervolgopleiding, stage of werk. Of deze al niet genoeg waren kwam hier de coronapandemie nog eens bovenop. Een grote groep leerlingen is hierdoor extra getroffen. Angst, demotivatie, opstandig gedrag, achterblijvende schoolresultaten. De vraag naar maatwerk op het gebied van het welzijn, executieve functies en cognitie is groter dan daarvoor. De basis: het gevoel van er mogen zijn, veiligheid en vertrouwen.

Intercoaching

Pluscoaching

Extra ondersteuning

Training

Check-in

Wat doen wij?

Coachen en begeleiden van leerlingen tussen de 6 en 23 jaar;

Bieden van passend maatwerk naar behoefte en aanbod;

Werken doel- en resultaat gericht:

Verbinden en werken samen met leerling – ouders/ verzorgers, onderwijs en jeugdhulp;
Verwijzen zo nodig naar jeugdhulp en ondersteuning;

Kunnen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs worden ingezet;

Zijn flexibel en op korte termijn inzetbaar.

Ons team: enthousiast, professioneel en gespecialiseerd:

Docenten

Sociaal werkers
(MWD, SPH en CMW)

Gedragsweten-schappers

Psychologen
Sociologen

GGZ

Partners