Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

De leerling staat centraal.

De overheid heeft alle scholen de verantwoordelijk gegeven om passende ondersteuning te bieden aan alle leerlingen. In de basisondersteuning kunnen bijvoorbeeld aanpassingen worden gedaan op het gebied van dyslexie, faalangst of disharmonische intelligentie. Wanneer blijkt dat er meer nodig is, wordt er meer specialistische begeleiding ingezet. Extra ondersteuning. Net meer passend. Met andere woorden: maatwerk.

Regelmatig worden wij gevraagd om met scholen mee te denken over hoe deze extra ondersteuning in te zetten. Basis- middelbaar en het beroepsonderwijs.

Onze ervaring heeft ons geleerd dat de pedagogische driehoek (ouders, leerling en school), de rode draad, en daarmee erg belangrijk is. Doel is met elkaar meer zicht te krijgen in het eigen handelen van de leerling. Op het gebied van executieve functies, motivatie, gezag, gedrag, normen en waarden.

Met elkaar op zoek naar de kwaliteiten van de leerling. Wanneer, wat, hoe en wie is nodig om de leerling zelfredzamer te maken om daarvanuit zo optimaal te kunnen functioneren in het onderwijs. In kleine doelen, op weg naar het behalen van een diploma. Op weg naar het vinden van een eigen plek in de maatschappij.

Vraaggericht, flexibel in te zetten (weekenden en avonduren), met aandacht voor de leefwereld van de jongere.

Telefoonnummer

070 4069 067

Email

info@focus-it.org

Adres

Lange Kleiweg 52 F,
2288 GK Rijswijk

Extra ondersteuning