De leerling

De leerling

Ons motto: veiligheid – vertrouwen – verbinden.
De leerling staat centraal.

Korte lijnen en een gedeelde verantwoordelijkheid in de begeleiding van onze leerlingen.
Dat vinden wij belangrijk. Het voorkomen van onderpresteren, verzuim en schooluitval. Cruciaal voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling hierin is de driehoek van leerling, ouders en onderwijs.

Praten met de leerling, niet over de leerling. Oprechte aandacht. Waar nodig inzet van maatwerk, individueel of groepsgewijs. Onze ervaring van afgelopen jaren heeft laten zien dat dit werkt. Wat gaat goed, wat kan anders en waar zitten de kwaliteiten om verder te kunnen inzetten? En wat is nodig en mogelijk om in te zetten?

Het samenwerken met onze leerlingen, ouders en het onderwijs heeft zich inmiddels uitgebreid. Met enthousiasme hebben wij onze ideeën en ervaringen gedeeld met welzijnsinstellingen, het bedrijfsleven, hulpverleningsinstanties en gemeenten.
Verbindingen en nieuwe initiatieven op het gebied van ons begeleiden van leerlingen zijn hiermee uitgebreid. Nieuwe en mooie initiatieven zijn verder uitgerold. Individuele en groepstrainingen zijn nog meer passend gemaakt.

Ook in bijzondere situaties. Wanneer wij zien dat er iets nodig is om in te zetten en er even geen budget beschikbaar is. In overleg met elkaar gaan we na wat wel mogelijk is.
Shadow-, ambulante of huiswerkbegeleiding, een training op maat. Maar ook een dag erop uit om op survival te gaan.

Social return, voor ons heel gewoon. Alles met en voor onze leerlingen, de leerling staat centraal.

Telefoonnummer

070 4069 067

Email

info@focus-it.org

Adres

Lange Kleiweg 52 F,
2288 GK Rijswijk

De leerling